In dit artikel behandelen we diverse advies en instemmingsaanvragen. Onder andere: de afbouw bedden kliniek autisme en verdere ambulantisering en de cliëntportalen.

Adviesaanvraag: Afbouw bedden kliniek autisme en verdere ambulantisering

Zoals vorige keer benoemd hebben wij een negatief advies afgegeven over de afbouw bedden kliniek autisme en verdere ambulantisering. Inmiddels is ook al in onder andere de PZC te lezen geweest dat de raad van bestuur toch heeft besloten om het plan door te zetten. Onze voorzitter Corina heeft ook nog een reactie gegeven in de PZC.  

Graag geven wij nog wel toelichting waarom wij niet achter dit plan stonden en hoe wij de aanvraag bekeken hebben. Emergis moet verplicht bedden afbouwen. We wisten dus dat ergens binnen de kliniek bedden weg moesten. Daar kunnen we, helaas, niets aan veranderen. Belangrijk voor ons was dat de zorg die overblijft goed geregeld is. In de aanvraag werd op twee punten advies aan ons gevraagd, namelijk:

  • Het afbouwen van elf (van de zestien) bedden van de klinische afdeling autisme en deze om te zetten naar het huidige ambulante aanbod.
    Omdat er nog geen concreet plan was over hoe het klinische aanbod omgezet zou worden naar ambulant konden wij hier geen goed advies over geven. Daarom werd ons advies negatief. In de Oosterschelderegio is een poli autisme en daar weten wij ook van dat dit goed loopt. Eventuele vragen en zorgen zitten hem vooral in de specialistische zorg in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.
  • de resterende vijf bedden ‘autisme’ onder te brengen bij de afdeling woonhuizen waarbij specifieke kennis en expertise wordt behouden.
    We waren blij dat er in ieder geval vijf bedden behouden blijven voor opname. Maar er waren ook een aantal kanttekeningen. Voor ons was er nog teveel onduidelijkheid over de behandeling en wij hadden onze vraagtekens bij de locatie waar de cliënten naar toe zouden gaan.

Ons advies heeft niet tot veranderingen in het plan geleid. Belangrijk is dat de overgang naar de nieuwe locatie voor de huidige cliënten goed geregeld word en dat zij goed geinformeerd worden. Voor zover bij ons bekend is dit zeker het geval. Rondom de bekendmaking van de plannen was er veel onrust en zijn wij, samen met de locatieraad Kloetinge, ook nog langs geweest bij de cliënten op de afdeling. Komende periode zullen we de ontwikkelingen sluiting, verhuizing en de zorg in de gaten houden.

Instemmingsaanvragen: twee cliëntenportalen
We hebben twee aparte instemmingsaanvragen gekregen over het cliëntenportaal. Het verschil zit hem in de levarancier, maar het komt in principe op hetzelfde neer. Door middel van het cliëntenportaal kunnen cliënten digitaal hun dossier inzien. Dat betekent dat je thuis in kunt loggen om je dossier te bekijken en bijvoorbeeld afspraken in te zien. Wij zijn blij dat deze mogelijkheid er nu komt omdat dit ook weer eigen regie geeft aan de cliënt. Eén van onze raadsleden zit in de werkgroep van het cliëntenportaal en denkt mee over de uitrol. Een aantal weken geleden is er ook een eerste testdag geweest waar onder andere diverse leden (ook van de locatieraad) hebben gekeken naar de werking van het cliëntenportaal. Is het makkelijk om in te loggen? Kun je goed je afspraken terug vinden? enzovoort. We zijn benieuwd hoe cliënten het digitaal inzien van het dossier gaan ervaren.

Instemmingsaanvraag: verhuizing Ferleman & cameratoezicht
Vorig jaar hebben wij al positief geadviseerd op het centraliseren van ouderenpsychiatrie door een verhuizing van de Ferleman. De Ferleman was een klinische vestiging in Terneuzen. Zoals gebruikelijk hebben wij daaropvolgend een instemmingsaanvraag gekregen met het verhuisplan van de Ferleman. Daarbij zat ook een aanvraag voor cameratoezicht in de gangen. Wij hebben hiermee ingestemd. Er lag een goed plan dat zorgvuldig en met oog voor de cliënt was voorbereid. Wij hadden zelf al cliëntenraden van verpleeg- & verzorgingsverhuizen om tips gevraagd rondom een verhuizing van ouderen. Mooi om te zien was dat dit al verwerkt was in de aanvraag. Ook de reden van het cameratoezicht was logisch. Onze complimenten voor het team.

Instemmingsaanvraag verhuis – inrichting Oostmolenweg 103
We hebben een mooi plan gezien over de verhuis en inrichting van de Oostmolenweg 103. Dit is een deel van het pand van Ouderenpyschiatrie. Enkele vragen waren er vooral omtrent het koel houden van het gebouw. Verder zag het er wederom goed doordacht uit. Eén van de leden van de locatieraad Kloetinge neemt ook deel aan de werkgroep over de verbouw. Zo kan op die manier ook goed meegekeken worden.

Instemmingsaanvraag cameratoezicht voordeuren Woonhuizen
We hadden een instemmingsaanvraag ontvangen over cameratoezicht bij de voordeuren van de Woonhuizen. Samen met de Locatieraad Kloetinge hebben wij deze aanvraag opgepakt. Zij hebben ook een bezoek gebracht aan de Woonhuizen om de situatie ter plekke te bekijken en te bespreken. Het was een zeer logische stap, die wij vanwege de veiligheid ook alleen maar konden toejuichen. Wij hebben onze instemming gegeven hiervoor.


Suggesties?

Heeft u klachten, tips of opmerkingen over de zorg binnen Emergis?                                                 kaartjes_website.jpg

Aarzel niet klik hier om contact met ons op te nemen.