De laatste keer hebben wij jullie geinfromeerd over de aanvraag sluiting werkgebouw de Motte.
In de tussentijd zijn er ook al diverse advies- en instemmingsaanvragen bij ons aan de orde geweest. 
In dit bericht geven wij informatie over over de adviesaanvraag ouderen GGZ - klaar voor de toekomst en het uitbesteden van tandheelkundige hulp aan cliënten met een WLZ-indicatie. 

Adviesaanvraag: Ouderen GGZ – Klaar voor de toekomst
Bij deze adviesaanvraag moesten we advies geven over twee onderdelen, namelijk:
Het centraliseren van de klinische behandelingen ouderen ggz in Kloetinge door een verhuizing van de Ferleman per 1 maart 2023. We hebben daarop positief geadviseerd samen met de locatieraad Kloetinge. Er was namelijk door de afdeling een mooi en duidelijk plan gemaakt. We begrijpen dat het voor de toekomst noodzakelijk is. Twijfels waren er wel vanwege de huidige cliënten op de Ferleman. Voor hen heeft het een grote impact. Echter is er toch positief geadviseerd omdat de kwaliteit van zorg het belangrijkste is, ook voor de huidige cliënten.
Het andere punt was het realiseren van een reductie van vijf bedden per 31 december 2023 binnen de klinische behandeling ouderen ggz (van 65 naar 60 bedden). Wij hebben hierop afgezien van advies omdat wij onvoldoende zicht hadden op de effecten van de bedden afbouw. Er waren nog veel vragen onder andere hoe zich dit verhoudt tot de vergrijzing.

Hierop volgend hebben wij nog een lopende instemmingsaanvraag over de verhuizing van de  Ferleman naar de Zwarte Beier in Kloetinge en cameratoezicht. Ook hier gaat het wederom om een goed doordacht plan met oog op de cliënt. Wij hebben daarom ook instemming gegeven. We wachten nu nog op het besluit van de Raad van Bestuur.

Instemmingsaanvraag: uitbesteden tandheelkundige hulp aan cliënten met een WLZ-indicatie
Deze aanvraag hebben wij samen met de locatieraad Kloetinge opgepakt omdat het cliënten op de locatie in Kloetinge betreft. Op het moment van de aanvraag ging het om 10 cliënten. Emergis beschikte voorheen over een tandarts en tandartsassitente voor tandheelkundige hulp voor cliënten met een WLZ-indicatie. Inmiddels was de tandarts weggegaan en was alleen de tandartsassistente er nog. De apparatuur was ook verouderd. Daarom wilde Emergis de tandheelkundige zorg onder brengen bij Dental Point. Wij hebben als raden besloten om in te stemmen met dit voorstel. Dental Point zit op korte afstand van de klinische voorziening in Kloetinge. Het is dus goed bereikbaar. Ook kan daar goede zorg geleverd worden. Dit is dus een goede plek voor de cliënten. Daarnaast hebben we gevraagd of ook cliënten zonder WLZ-inidcatie bij Dental Point terecht kunnen. De locatieraad Kloetinge had bij bezoeken aan afdelingen namelijk begrepen dat het niet altijd lukt om cliënten bij hun eigen tandarts te krijgen. We hebben terug gekregen dat cliënten naar hun eigen tandarts moeten of dat zij kunnen overstappen. Voor noodhulp kunnen zij daar wel terecht.
Daar zijn wij als raad in ieder geval blij mee. Omdat mondzorg heel belangrijk is.


Suggesties?

Heeft u klachten, tips of opmerkingen over de zorg binnen Emergis?                                                 kaartjes_website.jpg

Aarzel niet klik hier om contact met ons op te nemen.