In dit bericht besteden we aandacht aan de sluiting van werkgebouw de Motte per 1 januari 2023. In dit proces hebben de locatieraadKloetinge en de CCE nauw samengewerkt. Dit bericht is dan ook namens beide raden geschreven. Het is een lang proces geweest, waaraan wij uiteindelijk geen instemming verleenden. Wij staan dus niet achter deze sluiting. Graag willen we onze achterban informeren over dit proces. 

Op 13 juli jl. hebben wij een aanvraag gehad voor sluiting van werkgebouw de Motte per 1 november 2022. Kort daarvoor (22 t/m 27 juni 2022) is de locatieraad gestart met het ondervragen van managers naar dagbesteding op de afdelingen. Daaropvolgend zijn activiteitenbegeleiders bevraagd. Tenslotte zijn er op 20 juli 2022 ook enquêtes uitgedeeld onder de cliënten. Op die manier is er een breed onderzoek gedaan naar dagbesteding. Dit heeft een verhelderend rapport opgeleverd. Via deze weg willen we dan ook iedereen hartelijk danken voor hun deelname. Het starten met de uitvraag had onder andere te maken met signalen die de locatieraad kreeg van cliënten. Bevestiging van deze signalen blijkt, nu cliënten aangeven dat zij zich vervelen en dagbesteding missen.

Na het ontvangen van de aanvraag hebben wij diverse vragen gesteld aan de raad van bestuur. Dit resulteerde in een gesprek en nog wat brieven heen en weer. Helaas kregen wij niet alle antwoorden op onze vragen, wat ons onvolledige informatie opleverde om wel of geen instemming te verlenen

Omdat het bij deze aanvraag, volgens ons en de het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC), bleek te gaan om instemming, vroegen wij een gesprek aan. Daarin hebben we aangegeven niet in te stemmen.  Daarna is dit bevestigd in een brief met vele uiteenlopende argumenten waarom wij als raden niet  konden instemmen. Enkele voorbeelden:

  • We hebben geen cijfers gezien, die de argumenten van de raad van bestuur onderbouwen.
  • We hebben onze vraagtekens over het verlieslatend zijn van de Motte. Er was namelijk nog maar één medewerker aanwezig én daarnaast willen cliënten wel, maar kunnen zij niet altijd naar de Motte gaan. Er zijn vraagtekens of er überhaupt wel is geïnvesteerd om de Motte weer goed te laten draaien.
  • Het voorstel, dat cliënten naar de werkleerbedrijven kunnen gaan, vinden wij niet oké. Cliënten moeten wachten op een beschikking. Daarbij komt dat een werkleerbedrijf niet altijd aansluit bij de behoeftes van de opgenomen cliënten.
  • Wij vinden dat de Motte/Dagbesteding juist aansluit bij positieve gezondheid en dus de strategische koers verwezenlijkt, die is ingezet binnen Emergis.
  • Uit onderzoek blijkt dat 63% van de cliënten heeft gekozen voor “nee” of “een beetje” op de vraag of er voldoende dagbesteding is. Sluiting van de Motte geeft de verwachting dat dit cijfer alleen maar zal stijgen.
  • Het is begrijpelijk dat er dagbesteding voor cliënten buiten de kliniek gezocht wordt. Dit past bij ambulantisering  maar dit neemt niet weg dat er juist ook voldoende dagbesteding moet zijn voor cliënten die opgenomen zijn. En daar gaat het in deze aanvraag om.


Vervolgens hebben wij gewacht op het besluit van de raad van bestuur. Deze kwam 24 november jl. Daarin hebben zij aangegeven dat het onderwerp onder adviesrecht valt (reactie van de Nederlandse GGZ)  en ze daarom per 1 januari 2023 de Motte zullen sluiten. Wij hebben vervolgens de tijd genomen om te kijken wat wij hiervan vonden en welke stappen we wilden zetten. Het LOC gaf aan dat de wet niet zwart/wit is. De Nederlandse GGZ en het LOC verschillen daarom van mening óf het om adviesrecht óf om instemmingsrecht gaat.  Bij adviesrecht mag de raad van bestuur afzien van ons advies, maar bij instemmingsrecht licht dit ingewikkelder. Bij niet instemmen moet de raad van bestuur bijvoorbeeld met een nieuw plan komen of moeten we naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.  Vanwege deze onduidelijkheid werd het voor ons lastig om een beslissing te nemen welke vervolgstappen we gingen zetten. We hebben nagedacht over het nietig verklaren van het besluit. Dit zou dan zijn op grond van het instemmingsrecht. Het is dan te verwachten dat we naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden moesten. Vanwege de mazen in de wet is het twijfelachtig of dit uiteindelijk tot gevolg zou hebben dat de Motte open zou blijven. Onze verwachting daarvan was eigenlijk van niet.
Daarom hebben we besloten om een duidelijke brief naar de raad van bestuur te sturen. Wij voelen ons in deze niet serieus genomen. Ook vinden we dat er wederom een sluiting plaats vindt en daarna pas zal worden gekeken naar de consequenties. Daar kunnen wij als raden niet achter staan. Het belang van de cliënt staat voor ons voorop.

We vinden het erg jammer dat dit het resultaat is. We hebben ons best gedaan om de belangen van de cliënten te behartigen. Graag hadden we gezien dat de Motte open was gebleven of dat er echt een goed alternatief qua dagbesteding was geweest. Het onderwerp dagbesteding op de kliniek is voor ons echter nog niet afgerond. We hopen nog op een vervolg door in gesprek te gaan met de raad van bestuur om  daarmee nog alternatieven te kunnen bereiken. We zullen ons namelijk blijven inzetten voor dagbesteding op de kliniek.

Mocht u nog wat kwijt willen over dit onderwerp dan horen we dit graag. Dit kan door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle reacties zijn voor ons nuttig.

Natuurlijk staat het u ook vrij om een klacht in te dienen hierover bij de klachtenfunctionaris, Sylvia Lokerse. Dit kan door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Suggesties?

Heeft u klachten, tips of opmerkingen over de zorg binnen Emergis?                                                 kaartjes_website.jpg

Aarzel niet klik hier om contact met ons op te nemen.